آخرین خبرها
خانه / یازدهم تجربی

یازدهم تجربی

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون ۲۶ تا ۳۰

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون ۲۶ تا ۳۰ توضیحات:آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی از آزمون ۲۶ تا ۳۰ ، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی پایه یازدهم تجربی است که از هر قسمتی که در ابتدای کتاب آمده تا انتهای کتاب …

بیشتر بخوانید »

مجموعه ۳۰۰ نمونه سوال از فصل سوم کتاب ریاضی یازدهم تجربی

مجموعه ۳۰۰ نمونه سوال از فصل سوم کتاب ریاضی یازدهم تجربی توضیحات:مجموعه نمونه سوالات فصل ۳ کتاب ریاضی پایه یازدهم، بصورت تایپ شده و در قالب فایل pdf، شامل ۳۰۰ سوال از کتاب ریاضی پایه یازدهم ویژه دانش آموزان رشته تجربی همراه با پاسخ کاملا تشریحی. این فایل شامل ۳۰۰ …

بیشتر بخوانید »

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون ۳۱ تا ۳۶

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون ۳۱ تا ۳۶ توضیحات:آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی از آزمون ۳۱ تا ۳۵ ، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی پایه یازدهم تجربی است که از هر قسمتی که در ابتدای کتاب آمده تا انتهای کتاب …

بیشتر بخوانید »

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون ۳۶ تا ۴۰

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون ۳۶ تا ۴۰ توضیحات:آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی از آزمون ۳۶ تا ۴۰ ، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی پایه یازدهم تجربی است که از هر قسمتی که در ابتدای کتاب آمده تا انتهای کتاب …

بیشتر بخوانید »

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون ۴۱ تا ۴۵

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون ۴۱ تا ۴۵ توضیحات:آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی از آزمون ۴۱ تا ۴۵ ، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی پایه یازدهم تجربی است که از هر قسمتی که در ابتدای کتاب آمده تا انتهای کتاب …

بیشتر بخوانید »

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون ۴۵ تا ۵۰

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون ۴۵ تا ۵۰ توضیحات:آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی از آزمون ۴۶ تا ۵۰ ، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی پایه یازدهم تجربی است که از هر قسمتی که در ابتدای کتاب آمده تا انتهای کتاب …

بیشتر بخوانید »

مجموعه ۲۰۰ نمونه سوال از فصل پنجم کتاب ریاضی یازدهم تجربی

مجموعه ۲۰۰ نمونه سوال از فصل پنجم کتاب ریاضی یازدهم تجربی توضیحات:مجموعه نمونه سوالات فصل ۵ کتاب ریاضی پایه یازدهم، بصورت تایپ شده و در قالب فایل pdf، شامل ۲۰۰ سوال از کتاب ریاضی پایه یازدهم ویژه دانش آموزان رشته تجربی همراه با پاسخ کاملا تشریحی. این فایل شامل ۲۰۰ …

بیشتر بخوانید »

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون ۵۱ تا ۵۵

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون ۵۱ تا ۵۵ توضیحات:آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی از آزمون ۵۱ تا ۵۵ ، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی پایه یازدهم تجربی است که از هر قسمتی که در ابتدای کتاب آمده تا انتهای کتاب …

بیشتر بخوانید »

مجموعه ۲۰۰ نمونه سوال از فصل اول کتاب ریاضی یازدهم تجربی

مجموعه ۲۰۰ نمونه سوال از فصل اول کتاب ریاضی یازدهم تجربی توضیحات: مجموعه نمونه سوالات فصل ۱ کتاب ریاضی پایه یازدهم، بصورت تایپ شده و در قالب فایل pdf، شامل ۲۰۰ سوال از کتاب ریاضی پایه یازدهم ویژه دانش آموزان رشته تجربی همراه با پاسخ کاملا تشریحی. این فایل شامل …

بیشتر بخوانید »

مجموعه ۱۰۰ نمونه سوال از فصل دوم کتاب ریاضی یازدهم تجربی

مجموعه ۱۰۰ نمونه سوال از فصل دوم کتاب ریاضی یازدهم تجربی توضیحات:مجموعه نمونه سوالات فصل ۲ کتاب ریاضی پایه یازدهم، بصورت تایپ شده و در قالب فایل pdf، شامل ۱۰۰ سوال از کتاب ریاضی پایه یازدهم ویژه دانش آموزان رشته تجربی همراه با پاسخ کاملا تشریحی. این فایل شامل ۱۰۰ …

بیشتر بخوانید »