خانه / کنکور تجربی

کنکور تجربی

سوالات فصل ۵ کلاس کنکور- سهمی+مفهوم تابع+دامنه تابع

سوالات فصل ۵ کلاس کنکور- سهمی+مفهوم تابع+دامنه تابع توضیحات:سوالات فصل ۵ کلاس کنکور درس ریاضی- سهمی+مفهوم تابع+دامنه تابع ، در قالب فایل pdf و در ۱۵ صفحه، همراه با پاسخنامه تشریحی. این فایل شامل فصل ۵ کلاس کنکور ویژه نظام جدید برای کلاس کنکور می باشد. این سوالات برای دانش …

بیشتر بخوانید »

سوالات فصل ۷ کلاس کنکور- ریاضی دهم

سوالات فصل ۷ کلاس کنکور- ریاضی دهم توضیحات:سوالات فصل ۷ کلاس کنکور – ریاضی دهم، در قالب فایل pdf و در ۲۳ صفحه، همراه با پاسخنامه تشریحی. این فایل شامل سوالات فصل ۷ کلاس کنکور درس ریاضی (انتقال-جزءصحیح-قدرمطلق) ویژه نظام جدید برای کلاس کنکور می باشد. این سوالات برای دانش …

بیشتر بخوانید »

سوالات فصل ۶ کلاس کنکور- ریاضی دهم

سوالات فصل ۶ کلاس کنکور- ریاضی دهم توضیحات:سوالات فصل ۶ کلاس کنکور – ریاضی دهم، در قالب فایل pdf و در ۱۵ صفحه، همراه با پاسخنامه تشریحی. این فایل شامل سوالات فصل ۶ کلاس کنکور درس ریاضی (تابع خطی-همانی-ثابت-چندجمله ای-چند ضابطه) ویژه نظام جدید برای کلاس کنکور می باشد. این …

بیشتر بخوانید »

شبیه ساز ۱ درس ریاضی رشته تجربی مطابق کنکور ۹۸

شبیه ساز ۱ درس ریاضی رشته تجربی مطابق کنکور ۹۸ توضیحات: شبیه ساز ۱ درس ریاضی رشته تجربی مطابق کنکور ۹۸ (نظام جدید)، در قالب فایل pdf و در حجم ۱۰ صفحه. این فایل شامل ۳۰ سوال همانند کنکور سراسری است و تا کنکور ۹۸ ده عدد شبیه ساز آماده …

بیشتر بخوانید »

سوالات فصل ۱ کلاس کنکور- ریاضی دهم

سوالات فصل ۱ کلاس کنکور- ریاضی دهم توضیحات: سوالات فصل ۱کلاس کنکور – ریاضی دهم، در قالب فایل  pdf و در ۱۸ صفحه، همراه با پاسخنامه تشریحی. این فایل شامل سوالات فصل ۱ کلاس کنکور درس ریاضی (مجموعه ها، دنباله ها، دنباله حسابی و هندسی) ویژه نظام جدید برای کلاس …

بیشتر بخوانید »

سوالات فصل ۲ کلاس کنکور- مثلثات دهم و یازدهم

سوالات فصل ۲ کلاس کنکور- مثلثات دهم و یازدهم توضیحات: سوالات فصل ۲ کلاس کنکور درس ریاضی- مثلثات دهم و یازدهم ، در قالب فایل pdf و در ۲۰ صفحه، همراه با پاسخنامه تشریحی. این فایل شامل فصل ۲ کلاس کنکور ویژه نظام جدید برای کلاس کنکور می باشد. این …

بیشتر بخوانید »

سوالات فصل ۳ کلاس کنکور- فصل ۳ دهم

سوالات فصل ۳ کلاس کنکور- فصل ۳ دهم توضیحات:سوالات فصل ۳ کلاس کنکور درس ریاضی- فصل ۳ دهم ، در قالب فایل pdf و در ۱۶ صفحه، همراه با پاسخنامه تشریحی. این فایل شامل فصل ۳ کلاس کنکور ویژه نظام جدید برای کلاس کنکور می باشد. این سوالات برای دانش …

بیشتر بخوانید »

سوالات فصل ۴ کلاس کنکور- فصل ۴ دهم+فصل ۱ یازدهم(هندسه تحلیلی)

سوالات فصل ۴ کلاس کنکور- فصل ۴ دهم+فصل ۱ یازدهم(هندسه تحلیلی) توضیحات:سوالات فصل ۴ کلاس کنکور درس ریاضی- فصل ۴ دهم+فصل ۱ یازدهم ، در قالب فایل pdf و در ۱۷ صفحه، همراه با پاسخنامه تشریحی. این فایل شامل فصل ۴ کلاس کنکور ویژه نظام جدید برای کلاس کنکور می …

بیشتر بخوانید »