خانه / پرسشنامه علوم پایه

پرسشنامه علوم پایه

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت تری – شورت و همکاران برای اندازه گیری کمال گرایی مثبت و منفی در سال ۱۹۹۵ ابزاری را تهیه کردند که مشتمل بر ۴۰ گویه می باشد که ۲۰ گویه آن کمالگرایی مثبت و ۲۰ گویه دیگر کمالگرایی منفی را می …

بیشتر بخوانید »