خانه / نمونه سوالات کنکور کارشناسی

نمونه سوالات کنکور کارشناسی

نمونه سوالات سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی

نمونه سوالات سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی نمونه سوالات سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی كه با فرمت پی دی اف تهیه شده است مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۶ حجم ۰/۳۲۳ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات کامل نمونه …

بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمـومـی گـروه آزمـایشـی زبان خارجی

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمـومـی گـروه آزمـایشـی زبان خارجی نمونه سوالات سراسری آزمـون عمـومـی گـروه آزمـایشـی زبان خارجی كه با فرمت پی دی اف تهیه شده است مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۶ حجم ۰/۵۰۴ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات کامل نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمـومـی گـروه آزمـایشـی زبان …

بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی۱

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی۱ نمونه سوالات سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی ۱كه با فرمت پی دی اف تهیه شده است مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۲ حجم ۰/۹۶۸ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات کامل …

بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی۲

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی۲ نمونه سوالات سراسری آزمـون فرهنگ و معارف اقلیتهای دینی و زبانهای خارجی غیرانگلیسی ۲ كه با فرمت پی دی اف تهیه شده است مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۲ حجم ۱/۶۳۵ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات …

بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی نمونه سوالات سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی كه با فرمت پی دی اف تهیه شده است مشخصات فایل تعداد صفحات ۳۲ حجم ۳/۶۱۱ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات کامل نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی …

بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی ۱

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی ۱ نمونه سوالات سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی۱ خارج از کشور كه با فرمت پی دی اف تهیه شده است مشخصات فایل تعداد صفحات ۳۲ حجم ۱/۸۸۳ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات کامل نمونه سوالات کنکور سراسری …

بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی علوم انسانی

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی علوم انسانی نمونه سوالات سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی علوم انسانی كه با فرمت پی دی اف تهیه شده است مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۶ حجم ۲/۱۰۰۷ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات کامل نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی …

بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی زبان

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی زبان نمونه سوالات سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی زبان (خارج از کشور)كه با فرمت پی دی اف تهیه شده است مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۲ حجم ۱/۷۳ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات کامل نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی …

بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی۲

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی۲ نمونه سوالات سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی علوم انسانی (فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی معارف اسلامی)كه با فرمت پی دی اف تهیه شده است مشخصات فایل تعداد صفحات ۴ حجم ۰/۴۵۶ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات کامل نمونه سوالات کنکور …

بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی هنر

نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی هنر نمونه سوالات سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی هنر كه با فرمت پی دی اف تهیه شده است مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۶ حجم ۲/۶۶ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات کامل نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون عمومی گروه ازمایشی هنر   …

بیشتر بخوانید »