خانه / مهندسی آب

مهندسی آب

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی هدف از این مقاله بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف پایه پل و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۱ حجم ۱/۳۸۳ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf …

بیشتر بخوانید »

بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل

بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل هدف از این مقاله بررسی اثر شمع‌های فدا شونده، طوق و شکاف به‌صورت جداگانه و ترکیبی بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات ۹ حجم ۰/۳۲۵ کیلوبایت …

بیشتر بخوانید »

بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل

بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل هدف از این مقاله بررسی اثر جداگانه و ترکیبی طوق و شمع‌ فداشونده در آبشستگی موضعی گروه پایه پل می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۲ حجم ۰/۸۲۳ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات کامل …

بیشتر بخوانید »

بررسی آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل باله ای شکل با طوق

بررسی آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل باله ای شکل با طوق هدف از این مقاله بررسی آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل باله ای شکل با طوق می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۴ حجم ۰/۳۳۷ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات کامل دانلود مقاله مهندسی آب بررسی آبشستگی …

بیشتر بخوانید »

بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل

بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل هدف از این مقاله بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۰ حجم ۰/۵۷۱ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات کامل دانلود مقاله رشته مهندسی آب بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف …

بیشتر بخوانید »

مقاله مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L

مقاله مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L هدف از این مقاله مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات ۲۲ حجم ۰/۳۸۹ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات کامل دانلود مقاله کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی آب – …

بیشتر بخوانید »

مبانی نظری مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل

مبانی نظری مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل هدف از این مبانی نظری مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل و تعیین شرابط آن می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۰۵ حجم ۰/۹۱۸ کیلوبایت فرمت فایل اصلی doc توضیحات کامل دانلود مبانی نظری پایان …

بیشتر بخوانید »

پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت رود خانه جاج

پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت رود خانه جاج ۱۹۸۳ و۱۹۸۸ ویتفیلد و اسریواستاوا CAمنطقه بندی کیفی رودخانه ها ۱۹۵۵ لیمبراندو PCA طبقه بندی ایستگاه ها و تعیین پارامتر مهم ۱۹۹۶ راویچاندران PCA بررسی الگوهای کیفی ۱۹۸۸ گوتز، وگا و دی CA و PCA یافتن …

بیشتر بخوانید »

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آبشستگی موضعی در آبشکن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق آبشستگی موضعی در آبشکن دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق آبشستگی موضعی در آبشکن بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۰۵ حجم ۰/۹۱۸ کیلوبایت فرمت فایل اصلی doc توضیحات کامل دانلود مبانی …

بیشتر بخوانید »