خانه / مقالات مدیریتی

مقالات مدیریتی

مدیریت دانش

مدیریت دانش چكیده با درنظر گفتن نقش بسیار مهمی كه سیستمهای مدیریت دانش در محیط كسب وكار امروزی ایفا می كند، این اهمیت زمانی بیشترجلوه گر می شودكه در زمینه مشتری مداری صورت گیرد مدیریت ارتباط با مشتری بنیادواساس بیشتر سازمانهای امروزی است كه با هدف ایجاد روابط بلندمدت با …

بیشتر بخوانید »

مدیریت اقتصادی

مدیریت اقتصادی توسعه اقتصادىمفهوم توسعه از نظر كارشناسان اقتصادى توسعه داراى تعاریف زیادى است و در این خصوص اتفاق نظر وجود نداردانجمر فاجرلیند مى گویددر حیطه تفكر اجتماعى و اقتصادى مفاهیمى وجود دارد كه همواره داراى ابهام است یكى از این مفاهیم مفهوم توسعهDevel0pment است كه با توجه به بینش …

بیشتر بخوانید »