خانه / مطالعات زنان ( فمنیسم )

مطالعات زنان ( فمنیسم )

بسته تحقیقی طلاق عاطفی

بسته تحقیقی طلاق عاطفی در این بسته تحقیقی 12 مقاله معتبر علمی به صورت pdf در خصوص ابعاد مختلف طلاق عاطفی (عوامل ایجادی، راهکارها، پیامدها و …) گردآوری است و مناسب برای دانشجویان و محققینی است که قصد تدوین پایان نامه و تهیه مقاله در این خصوص میباشند تا به عنوان …

بیشتر بخوانید »

بسته تحقیقی کیفیت زندگی زناشویی

بسته تحقیقی کیفیت زندگی زناشویی در این بسته تحقیقی ۱۹ مقاله معتبر علمی به صورت pdf در خصوص ابعاد مختلف کیفیت زندگی زناشویی (نقش صمیمیتْ خودکارآمدی جنسی، رضایت شغلی، نقش مشاوره، الگوهای ازدواج و…) گردآوری شده است و مناسب برای دانشجویان و محققینی است که قصد تدوین پایان نامه و تهیه مقاله …

بیشتر بخوانید »

بسته تحقیقاتی سبک زندگی ایرانی- اسلامی

بسته تحقیقاتی سبک زندگی ایرانی- اسلامی در این بسته تحقیقی۸ مقاله معتبر علمی به صورت pdf در خصوص سبک زندگی ایرانی اسلامی گردآوری شده است و مناسب برای دانشجویان و محققینی است که قصد تدوین پایان نامه و تهیه مقاله در این خصوص میباشند تا به عنوان یک منبع تحقیقی مناسب …

بیشتر بخوانید »