خانه / مدیریت هتلداری

مدیریت هتلداری

سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری

سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسیرشته مدیریت جهانگردی (همراه با پرسشنامه) مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۱۴ حجم ۰/۴۹۵ کیلوبایت فرمت فایل اصلی doc توضیحات کامل سنجش اعتماد عمومی نسبت به برنامه های توسعه گردشگری شهری شرح مختصر: هدف اصلی این …

بیشتر بخوانید »

بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM

بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی(همراه با پرسشنامه) مشخصات فایل تعداد صفحات ۹۴ حجم ۰/۳۲۰ کیلوبایت فرمت فایل اصلی doc توضیحات کامل بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پیشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع …

بیشتر بخوانید »

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید بسیاری از كشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند …

بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

بررسی تاثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران با رشد بیش از پیش شهرنشینی و زندگی ماشینی، برای گریز از زندگی مدرن و یافتن زمان فراغت انسان بر آن شد تا سفر را به عنوان امری واقع تجربه كند مشخصات فایل تعداد …

بیشتر بخوانید »

راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان

راههای تقویت مشاركت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان انسان پیشرفته امروز ی به دلیل انگیزه ها و دلایل متعالی تری چون آشنایی با فرهنگ و تمدنهای دیگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت می نماید اقدام و اشتیاق انسان به مسافرت …

بیشتر بخوانید »

گردشگری و توسعه پایدار

گردشگری و توسعه پایدار توریسم و گردشگری گسترده ترین صنعت خدماتی است كه یقینا در آینده با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش پیدا خواهد كرد مشخصات فایل تعداد صفحات ۴۲ حجم ۰/۵۳۹ کیلوبایت فرمت فایل اصلی doc توضیحات کامل توریسم و گردشگری گسترده ترین صنعت خدماتی است كه …

بیشتر بخوانید »

بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسم

بررسی تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صنعت توریسم پایان نامه کارشناسیرشته ی مدیریتگرایش جهانگردیهمراه با پرسشنامه و کار آماری مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۲۱ حجم ۰/۴۹۳ کیلوبایت فرمت فایل اصلی doc توضیحات کامل گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اقتصاد تجاری جهان می باشد.افزون …

بیشتر بخوانید »

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر

بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كلیبر مسافرت و صنعت جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید بسیاری از كشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند …

بیشتر بخوانید »

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی

بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی هدف این تحقیق بررسی رفتار كارآفرینانه منابع انسانی در سازمان میراث فرهنگی می­باشد ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف، از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ روش اﺟﺮا از ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ­ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺷﺎﺧﻪی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۱۳ حجم …

بیشتر بخوانید »

بررسی راهكارهای توسعه گردشگری

بررسی راهكارهای توسعه گردشگری هدف از انجام این پژوهششناسایی موانع توسعه گردشگری پایدار در منطقه کاشان می باشد جامعه آماری پژوهش حاضر شامل گردشگرانی می باشد که به کاشان سفر کرده اند این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است مشخصات فایل …

بیشتر بخوانید »