خانه / مدیریت حمل و نقل

مدیریت حمل و نقل

قوانین محدودیت سرعت در آمریکا: نقش جغرافیا، تحرک و ایدئولوژی

قوانین محدودیت سرعت در آمریکا: نقش جغرافیا، تحرک و ایدئولوژی چکیده: محدودیت سرعت فدرال از سال ۱۹۷۴ در سطح سازماندهی گردیده است، تا اینکه  در سال ۱۹۹۵ تصمیم گیری شد تا  به ایالات محول گردد. با این حال، بحث سازماندهی در سال های اخیر مطرح شده است. این مقاله، اولین …

بیشتر بخوانید »