خانه / مدیریت تکنولوژی

مدیریت تکنولوژی

تحقیق فلسفه تکنولوژی و نظریه رسانه ها

تحقیق فلسفه تکنولوژی و نظریه رسانه ها دانلود تحقیق با موضوع فلسفه تکنولوژی و نظریه رسانه ها، در قالب word و در ۱۷ صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیده فلسفه تکنولوژی نظریه خودگردانی نظریه تکنولوژی وابسته تاثیرات نظریه رسانه ها بر فلسفه تکنولوژی منابع بخشی از متن تحقیق: ارزيابي تكنولوژي، محدود به …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت انتخاب تکنولوژی مناسب

پاورپوینت انتخاب تکنولوژی مناسب دانلود پاورپوینت با موضوع انتخاب تکنولوژی مناسب، در قالب ppt و در ۱۹ اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مفهوم تکنولوژی مناسبتصمیم گیری برای انتخاب تکنولوژی مناسبانتخاب تکنولوژی مناسب در کشورهای در حال توسعهانتخاب تکنولوژی مناسب در بنگاه هانقش هدف ها، منابع و محیط در انتخاب تکنولوژینقش متغیرهای …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت درآمدی بر تکنولوژی و انواع آن

پاورپوینت درآمدی بر تکنولوژی و انواع آن دانلود پاورپوینت با موضوع درآمدی بر تکنولوژی و انواع آن، در قالب ppt و در ۲۲ اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مروری تاریخی بر تحولات تکنولوژیانواع تکنولوژیطبقه بندی براساس توانایی هاطبقه بندی براساس مبداء تکنولوژیطبقه بندی برحسب پیچیدگیطبقه بندی برحسب کاربری- سرمایه بریطبقه بندی …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت چرخه حیات تکنولوژی

پاورپوینت چرخه حیات تکنولوژی دانلود پاورپوینت با موضوع چرخه حیات تکنولوژی، در قالب ppt و در ۱۸ اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهمنحنیS شکل پیشرفت تکنولوژیرشد بازار در مراحل مختلف چرخه حیات تکنولوژیچرخه حیات تکنولوژی و رشد بازارتکنولوژی های چندنسلیرابطه میان علم و تکنولوژیکشش بازار و بهبود تدریجی تکنولوژیاثر تلفیقی فشار …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت مدیریت تکنولوژی

پاورپوینت مدیریت تکنولوژی دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت تکنولوژی، در قالب ppt و در ۲۸ اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهتکنولوژی چیست؟مدیریت تکنولوژیخلق ثروت چیست؟عوامل مؤثر بر خلق ثروتاصول مدیریت تکنولوژیمدیریت تکنولوژی و استراتژیمقصود از استراتژی چیست؟تعریف مدیریت تکنولوژی از نظر استراتژیطراحی استراتژی تکنولوژیاستراتژی در حال تغییر نورث وستتغییر استراتژینتایج استراتژی …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت عوامل حیاتی در مدیریت تکنولوژی

پاورپوینت عوامل حیاتی در مدیریت تکنولوژی دانلود پاورپوینت با موضوع عوامل حیاتی در مدیریت تکنولوژی،در قالب ppt و در ۳۶ اسلاید، قابل ویرایش، شامل: خلاقیت (اختراع- نوآوری)ارتباط بین علم و تکنولوژیانواع نوآوریخلاقیت و نوآوریعرضه نوآوری به بازاررابطه تکنولوژی- قیمتعامل زمانچشم انداز مدیریت تغییرمدیریت تغییربهره وری، اثربخشی و رقابتی شدنرهبران در …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت دست یابی و به کارگیری تکنولوژی

پاورپوینت دست یابی و به کارگیری تکنولوژی دانلود پاورپوینت با موضوع دست یابی و به کارگیری تکنولوژی، در قالب ppt و در ۲۷ اسلاید، قابل ویرایش، شامل: اکتساب و به کارگیری تکنولوژیروش های دست یابی به تکنولوژیعوامل موثر بر تصمیمات مربوط به روش دست یابی به تکنولوژیبهره برداری از تکنولوژیخلق …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت برنامه ریزی تکنولوژی

پاورپوینت برنامه ریزی تکنولوژی دانلود پاورپوینت با موضوع برنامه ریزی تکنولوژی، در قالب ppt و در ۲۳ اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف برنامه ريزی تکنولوژیفرآيند برنامه ريزي تکنولوژیاجزاي برنامه ريزي تکنولوژیفرآيند برنامه ريزي تکنولوژیپيش بيني تکنولوژیالگوي رشد و وضعيت احتمالي آينده يک تکنولوژیوقفه تکنولوژیويژگيهاي يک پيش بيني خوبجنبه هاي پيش …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت مدیریت تکنولوژی و نوآوری

پاورپوینت مدیریت تکنولوژی و نوآوری دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت تکنولوژی و نوآوری،در قالب ppt و در ۳۴۷ اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول:مفاهیم تکنولوژی فصل دوم:مدیریت تکنولوژی و عوامل موثر بر آن فصل سوم:چرخه عمر تکنولوژی و ویژگی های آن فصل چهارم: مدیریت نوآوری فصل پنجم:پارادایم نوین نوآوری: نوآوری …

بیشتر بخوانید »