خانه / سوالات نهایی

سوالات نهایی

نمونه سوالات فيزيك عمومي ۲ پیام نور، نیمسال دوم ۹۲-۹۳ بهمراه پاسخنامه

نمونه سوالات فيزيك عمومي ۲ پیام نور، نیمسال دوم ۹۲-۹۳ بهمراه پاسخنامه توضیحات:دانلود نمونه سوالات فيزيك عمومي ۲ پیام نور، نیمسال دوم ۹۲-۹۳ به همراه پاسخنامه (مهندسي پليمر، مهندسي شيمي، علوم و تكنولوژي رنگ، پالايش، پتروشيمي و گاز، صنايع غذايي)

بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات انتقال جرم پیام نور، نیمسال دوم ۹۲-۹۳

نمونه سوالات انتقال جرم پیام نور، نیمسال دوم ۹۲-۹۳ توضیحات:دانلود نمونه سوالات انتقال جرم دانشگاه پیام نور، نیمسال دوم ۹۲-۹۳ (مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، علوم و تكنولوژی رنگ، پالایش، پتروشیمی و گاز، صنایع غذایی)

بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات شيمي آلي ۱ پیام نور، نیمسال دوم ۹۲-۹۳ بهمراه پاسخنامه

نمونه سوالات شيمي آلي ۱ پیام نور، نیمسال دوم ۹۲-۹۳ بهمراه پاسخنامه توضیحات:دانلود نمونه سوالات شيمي آلي ۱ دانشگاه پیام نور به همراه پاسخنامه ، نیمسال دوم ۹۲-۹۳ (مهندسی پلیمر، مهندسی شیمی، علوم و تكنولوژی رنگ، پالایش، پتروشیمی و گاز، صنایع غذایی)

بیشتر بخوانید »

نمونه سوالات تقطير چند جزئي پیام نور، نیمسال دوم ۹۲-۹۳

نمونه سوالات تقطير چند جزئي پیام نور، نیمسال دوم ۹۲-۹۳ توضیحات:نمونه سوالات تقطير چند جزئي دانشگاه پیام نور، نیمسال دوم ۹۲-۹۳ (مهندسي پليمر، مهندسي شيمي، علوم و تكنولوژي رنگ، پالايش، پتروشيمي و گاز، صنايع غذايي)

بیشتر بخوانید »

نمونه سوال ریاضی عمومی پیام نور نیم سال دوم ۹۳ -۹۲

نمونه سوال ریاضی عمومی پیام نور نیم سال دوم ۹۳ -۹۲ توضیحات:نمونه سوال ریاضی عمومی دانشگاه پیام نور، نیم سال دوم ۹۳ -۹۲، مربوط به گرایش های مختلف رشته های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیستتاریخ برگزاری: ۱۳۹۳/۴/۳

بیشتر بخوانید »

سوالات زيست شناسي گرايش علوم گياهي پيام نور سال ۹۲-۱۳۹۳

سوالات زيست شناسي گرايش علوم گياهي پيام نور سال ۹۲-۱۳۹۳ اين بسته سوالات شامل موارد زير است:سوالات زيست شناسي پرتوي با پاسخنامه (تابستان ۱۳۹۳)سوالات اكوفيزيولوژي با پاسخنامه (تابستان ۱۳۹۳)سوالات اكولوژي گياهي با پاسخنامه (نيمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)سوالات بيوفيزيك با پاسخنامه (نيمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)سوالات جنين شناسي با پاسخنامه (نيمسال دوم ۹۲-۱۳۹۳)سوالات روشهاي …

بیشتر بخوانید »