خانه / دوازدهم انسانی

دوازدهم انسانی

مجموعه ۲۰۰ نمونه سوال از فصل اول کتاب ریاضی دوازدهم انسانی

مجموعه ۲۰۰ نمونه سوال از فصل اول کتاب ریاضی دوازدهم انسانی توضیحات:مجموعه نمونه سوالات فصل ۱ کتاب ریاضی پایه دوازدهم، بصورت تایپ شده و در قالب فایل pdf، شامل ۲۰۰ سوال از کتاب ریاضی پایه دوازدهم ویژه دانش آموزان رشته انسانی همراه با پاسخ کاملا تشریحی. این فایل شامل ۲۰۰ …

بیشتر بخوانید »

آزمون ریاضی پایه دوازدهم انسانی- آزمون ۶ تا ۱۰

آزمون ریاضی پایه دوازدهم انسانی- آزمون ۶ تا ۱۰ توضیحات:آزمون ریاضی پایه دوازدهم انسانی- آزمون ۶ تا ۱۰ ، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی دوازدهم انسانی است که از هر قسمتی که در ابتدای کتاب آمده تا انتهای کتاب سوال وجود …

بیشتر بخوانید »

مجموعه ۲۰۰ نمونه سوال از فصل دوم کتاب ریاضی دوازدهم انسانی

مجموعه ۲۰۰ نمونه سوال از فصل دوم کتاب ریاضی دوازدهم انسانی توضیحات:مجموعه نمونه سوالات فصل ۲ کتاب ریاضی پایه دوازدهم، بصورت تایپ شده و در قالب فایل pdf، شامل ۲۰۰ سوال از کتاب ریاضی پایه دوازدهم ویژه دانش آموزان رشته انسانی همراه با پاسخ کاملا تشریحی. این فایل شامل ۲۰۰ …

بیشتر بخوانید »

آزمون ریاضی پایه دوازدهم انسانی- آزمون ۱۱ تا ۱۵

آزمون ریاضی پایه دوازدهم انسانی- آزمون ۱۱ تا ۱۵ توضیحات:آزمون ریاضی پایه دوازدهم انسانی- آزمون ۱۱ تا ۱۵ ، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی دوازدهم انسانی است که از هر قسمتی که در ابتدای کتاب آمده تا انتهای کتاب سوال وجود …

بیشتر بخوانید »

آزمون ریاضی پایه دوازدهم انسانی- آزمون ۱ تا ۵

آزمون ریاضی پایه دوازدهم انسانی- آزمون ۱ تا ۵ توضیحات: آزمون ریاضی پایه دوازدهم انسانی- آزمون ۱ تا ۵، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی دوازدهم انسانی است که از هر قسمتی که در ابتدای کتاب آمده تا انتهای کتاب سوال وجود …

بیشتر بخوانید »