خانه / دهم تجربی و ریاضی

دهم تجربی و ریاضی

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون ۲۱ تا ۲۵

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون ۲۱ تا ۲۵ توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی از آزمون ۲۱ تا ۲۵ ، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی دهم تجربی و ریاضی است که از هر قسمتی که در ابتدای …

بیشتر بخوانید »

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون ۲۶ تا ۳۰

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون ۲۶ تا ۳۰ توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی از آزمون ۲۶ تا ۳۰ ، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی دهم تجربی و ریاضی است که از هر قسمتی که در ابتدای …

بیشتر بخوانید »

مجموعه ۲۰۰ نمونه سوال از فصل سوم کتاب ریاضی دهم تجربی

مجموعه ۲۰۰ نمونه سوال از فصل سوم کتاب ریاضی دهم تجربی توضیحات:مجموعه نمونه سوالات فصل ۳ کتاب ریاضی پایه دهم ، بصورت تایپ شده و در قالب فایل pdf، شامل ۲۰۰ سوال از کتاب ریاضی پایه دهم ویژه دانش آموزان رشته تجربی همراه با پاسخ کاملا تشریحی. این فایل شامل …

بیشتر بخوانید »

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون ۳۱ تا ۳۵

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون ۳۱ تا ۳۵ توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی از آزمون ۳۱ تا ۳۵ ، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی دهم تجربی و ریاضی است که از هر قسمتی که در ابتدای …

بیشتر بخوانید »

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون ۳۶ تا ۴۰

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون ۳۶ تا ۴۰ توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی از آزمون ۳۶ تا ۴۰ ، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی دهم تجربی و ریاضی است که از هر قسمتی که در ابتدای …

بیشتر بخوانید »

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون ۴۱ تا ۴۵

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون ۴۱ تا ۴۵ توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی از آزمون ۴۱ تا ۴۵ ، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی دهم تجربی و ریاضی است که از هر قسمتی که در ابتدای …

بیشتر بخوانید »

مجموعه ۲۰۰ نمونه سوال از فصل چهارم کتاب ریاضی دهم تجربی

مجموعه ۲۰۰ نمونه سوال از فصل چهارم کتاب ریاضی دهم تجربی توضیحات:مجموعه نمونه سوالات فصل ۴ کتاب ریاضی پایه دهم ، بصورت تایپ شده و در قالب فایل pdf، شامل ۲۰۰ سوال از کتاب ریاضی پایه دهم ویژه دانش آموزان رشته تجربی همراه با پاسخ کاملا تشریحی. این فایل شامل …

بیشتر بخوانید »

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون ۴۶ تا ۵۰

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون ۴۶ تا ۵۰ توضیحات:آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی از آزمون ۴۶ تا ۵۰ ، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی دهم تجربی و ریاضی است که از هر قسمتی که در ابتدای …

بیشتر بخوانید »

مجموعه سوالات جامع ریاضی دهم بهمراه پاسخ تشریحی

مجموعه سوالات جامع ریاضی دهم بهمراه پاسخ تشریحی توضیحات: مجموعه سوالات جامع ریاضی دهم ،  بصورت تایپ شده و در قالب فایل pdf، شامل ۳۰ سوال از کتاب ریاضی سال دهم ویژه دانش آموزان تجربی و ریاضی همراه با پاسخ کاملا تشریحی. این فایل شامل ۳۰ سوال از کتاب ریاضی …

بیشتر بخوانید »

جزوه آموزش تجزیه سریع عبارات درجه ۳

جزوه آموزش تجزیه سریع عبارات درجه ۳ توضیحات: جزوه تایپ شده آموزش تجزیه کردن عبارات درجه ۳ ، مناسب برای دانش آموزان و معلمان، همراه با مثال، در قالب فایل pdf. برای تجزیه عبارات درجه سه در صورتی که یکی از عاملها را داشته باشیم می توان خیلی سریع عبارت …

بیشتر بخوانید »