خانه / جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مطالعه تطبیقی اسکان رسمی با اسکان غیر رسمی با تاکید بر ویژگی های کمی و کیفی مسکن

مطالعه تطبیقی اسکان رسمی با اسکان غیر رسمی با تاکید بر ویژگی های کمی و کیفی مسکن در دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته شهرسازی به مطالعه تطبیقی اسکان رسمی با اسکان غیر رسمی با تاکید بر ویژگی های کمی و کیفی مسکن اسلامشهر می پردازیم مشخصات فایل تعداد صفحات …

بیشتر بخوانید »

بررسی رابطه کاربری زمین و میزان آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله و روشهای کاهش آن

بررسی رابطه کاربری زمین و میزان آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله و روشهای کاهش آن در این تحقیق به منظور بررسی رابطه کاربری زمین و آسیب پذیری مناطق شهری در برابر خطرات زلزله، بخشی از منطقه ۱۷ تهران شامل ۱۳ حوزه آماری انتخاب گردید و داده های مورد …

بیشتر بخوانید »

دانلود مقاله بررسی رابطه کاربری زمین و میزان آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله و روشهای کاهش آن

دانلود مقاله بررسی رابطه کاربری زمین و میزان آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله و روشهای کاهش آن در این تحقیق به منظور بررسی رابطه کاربری زمین و آسیب پذیری مناطق شهری در برابر خطرات زلزله، بخشی از منطقه ۱۷ تهران شامل ۱۳ حوزه آماری انتخاب گردید و داده …

بیشتر بخوانید »

بررسی فرایندهای شکل زائی و عوامل موثر در فرسایش خاک

بررسی فرایندهای شکل زائی و عوامل موثر در فرسایش خاک در این مقاله ابتدا فرایندهای شکل زائی در حوضه، سپس عوامل موثر در فرسایش خاک و در نهایت اشکال فرسایش حوزه مورد بررسی قرار می گیرد مشخصات فایل تعداد صفحات ۲۷ حجم ۰/۳۷۳ کیلوبایت فرمت فایل اصلی doc توضیحات کامل …

بیشتر بخوانید »

زمین شناسی ساختمانی و چینه شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز

زمین شناسی ساختمانی و چینه شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز هدف از این مقاله بررسی زمین شناسی ساختمانی و چینه شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات ۲۵ حجم ۰/۲۵۰ کیلوبایت فرمت فایل اصلی doc توضیحات کامل دانلود مقاله رشته جغرافیا زمین شناسی ساختمانی و چینه شناسی …

بیشتر بخوانید »

بررسی تغییرات کاربری زمین در تهران

بررسی تغییرات کاربری زمین در تهران دانلود مقاله بررسی تغییرات کاربری زمین در تهران مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۸ حجم ۰/۸۰۰ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات کامل دانلود مقاله رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسی تغییرات کاربری زمین در تهران (منطقه یک شهرداری)     چکیده توسعه فیزیکی …

بیشتر بخوانید »

بررسی فرآیند تهیه و اجرا طرح های ساختاری راهبردی

بررسی فرآیند تهیه و اجرا طرح های ساختاری راهبردی هدف از مقاله رشته برنامه ریزی شهری بررسی فرآیند تهیه و اجرا طرح های ساختاری راهبردی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۲ حجم ۰/۲۰۱ کیلوبایت فرمت فایل اصلی pdf توضیحات کامل دانلود مقاله رشته برنامه ریزی شهری بررسی فرآیند تهیه …

بیشتر بخوانید »

بررسی تطبیقی پروسه آماده سازی طرحهای ساختار و استراتژیک شهری در ایران و جهان

بررسی تطبیقی پروسه آماده سازی طرحهای ساختار و استراتژیک شهری در ایران و جهان هدف از این پایان نامه كارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای بررسی تطبیقی پروسه آماده سازی طرحهای ساختار و استراتژیک شهری در ایران و جهان می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات ۱۵۰ …

بیشتر بخوانید »

ساختار و پیکر بندی شهر قم و الگوی طرح ساختاری و استراتژیک در آن

ساختار و پیکر بندی شهر قم و الگوی طرح ساختاری و استراتژیک در آن هدف از این تحقیق رشته برنامه ریزی شهری بررسی ساختار و پیکر بندی شهر قم و الگوی طرح ساختاری و استراتژیک در آن می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات ۳۶ حجم ۱/۳۴۴ کیلوبایت فرمت فایل اصلی …

بیشتر بخوانید »

بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان

بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان هدف از این تحقیق رشته برنامه ریزی شهری بررسی و کاوش نمونه طرحهای ساختاری و استراتژیک در جهان می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات ۶۶ حجم ۳/۶۷۶ کیلوبایت فرمت فایل اصلی doc توضیحات کامل دانلود تحقیق رشته برنامه ریزی شهری …

بیشتر بخوانید »