توضیحات کامل :

در این پروژه یک سری نمونه سوال تستی امتحان پايان ترم تعمیر و نگهداری ساختمان  در قالب فایل pdf  طبق موارد زیر طرح شده است:

۱-  در تعمیر ستونهای بتنی

۲-  باعث کربونیزاسیون

۳-  احتمال تاثیر آب دریا بر روی ساختمانها

۴-  در بتن و زنگ خوردگی آرماتورها

۵-  ترکیبات اصلی سیمان

۶-  ایجاد زنگ آهن در بتن

۷-  حفره های پنهانی در سطوح کرمو 

۸-  و بسیاری از موارد دیگر………………..

 Image result for ‫تعمیر و نگهداری ساختمان‬‎