توضیحات کامل :

در این پروژه یک سری نمونه سوال امتحانی پايان ترم درس سد های بتنی در قالب فایل pdf طبق موارد زیر طرح شده است:

۱- منحني دبي- اشل پاياب سد

۲- اتصال تونل به مخزن

۳- اتصال از شيب كم به زياد در شوت

۴- وظيفه دندانه ها در حوضچه آرامش

۵- طراحي يك حوضچه آرامش

۶- مجراي تخليه رسوبات سد انحرافي

۷- معادله محاسبه پروفيل سطح آب (روش گام استاندارد)

۸- عمق جريان در پائين دست سرريز

Image result for ‫سد های بتنی‬‎