توضیحات کامل :

در این پروژه یک سری نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس “سیستم های انتقال آب ” دکتر سامانی در قالب فایل word در ۶ صفحه طبق شرح زیر مطرح شده است:

۱- ارتفاع لوله مكش پمپ

۲- سرعت موج C در ضربه قوچ

۳- اثر ضربه قوچ را در خط لوله

۴- رابطه منحني سيستم پمپ

۵- سرعت اقتصادي خط لوله

۶- كاويتاسيون

۷- مكانيزم عمل محفظه هوا

۸- روش خطوط مشخصه

۹- تحليل شبكه آبرساني

۱۰- شبكه حلقوي

۱۱- قطر مخزن

۱۲- ايستگاه پمپاژ

۱۳- عمق جريان

۱۴- توان پمپ

Image result for ‫سیستم های انتقال اب‬‎

Image result for ‫سیستم های انتقال اب‬‎