خانه / ادبیات / پایان نامه شاعران سبك خراساني و اشعار مذهبی

پایان نامه شاعران سبك خراساني و اشعار مذهبی

پایان نامه شاعران سبك خراساني و اشعار مذهبی

پایان-نامه-شاعران-سبك-خراساني-و-اشعار-مذهبی

چکیده:
با توجه به میراث گران‌سنگ شعر فارسی، به جرأت می‌توان ادعا کرد که هیچ اثر شاخصی در شعر فارسی خلق نشده و شانس ماندگاری پیدا نکرده است، مگر این‌که بهره‌مند از پشتوانه آموزه‌های اسلامی و قرآنی بوده است. با این وصف هر شعر فارسی بدون در نظر داشتن این‌که شاعرش چه کسی باشد، اگر شانس ماندگاری پیدا کرده و در حافظه تاریخی شعر فارسی ثبت شده است، شعری مسلمان و با پشتوانه آموزه‌های اسلام و قرآن بوده است. قرآن کريم بنابر ظاهر آيات خود بيانگر هرچيز و مايه هدايت و رحمت و بشارت براي مسلمانان است با طلوع خورشيد عالم تاب اسلام در سرزمين حجاز، فروغ آن به زودي قلب مردم ديگر کشورهاي شرق دنيا را نيز روشن ساخت. در اين ميان، آماده بودن زمينه اجتماعي و سياسي در ايران سبب گسترش روزافزون فرهنگ اسلامي و قرآني در ايران شد. با دميده شدن روح اسلام دوستي در ايرانيان، علم و فرهنگ ايراني در سايه دين اسلام جانمايه اي ديگر يافت و با سرعتي روزافزون گسترش يافت. اندکي ديرتر، آثار اين روح تازه در کالبد ادبيات فارسي سبب حيات دوباره و ترک دنياي تاريک خودمحوري شاعران ستايگر و خارج شدن شعر و هنر از دسترس حاکمان خودپسندي بود که شعر و شاعر را در خدمت خود اجاره کرده بودند. به قدرت رسيدن سامانيان در رواج و گسترش زبان فارسي تأثيري عظيم نهاد. بعد از اسلام، زبان عربي تا قرنها زبان دولتي ايران به شمار مي‌رفت. ليكن در عهد ساماني، به سعي اين خاندان ايراني زبان فارسي نيز در كنار عربي به عنوان زبان دولتي و رسمي پذيرفته شد. به تدريج حوزة نفوذ فارسي وسعت يافت، تا جايي كه در آثار ادبي و علمي هم جاي زبان عربي را گرفت. آنچه روشن است رشد و شكوفايي شعر دري نيز همچون نثر از قرن چهارم با ظهور شاعراني چون رودكي، فردوسی، كسايي و ناصرخسرو آغاز مي‌شود.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اوّل: كلّيّات و مقدّمات
۱-۱ مقدّمه                                                             
1-2 بيان مسأله                                                       
1-3 پرسش هاي تحقيقاتي                                         
1-4 اهداف تحقيق                                                   
1-5 ضرورت و اهميّت تحقيق                                     
1-6 تعريف واژه ها و اصطلاحات پژوهش                       
فصل دوم: مرور مطالعاتي
۲-۱ مباني نظري                                                     
2-2 پژوهش هاي گذشته در ايران                                 
فصل سوم: روش تحقيق
۳-۳ ابزار جمع آوري اطّلاعات                                    
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
۴-۱- مقدّمه                                                           
اهمیت شاهنامه                                                       
اصول دين                                                            
توحيد                                                                  
توحید و مراتب آن                                                  
خداشناسی و توحید در شاهنامه                                    
لزوم خداشناسی در بیان فردوسی                                  
«جهان» آفرینشِ خداوند یکتا                                       
اندیشه های ایرانی- شیعی فردوسی                               
قرآن در شاهنامه                                                     
آفرین بر آفریدگار؛ تعبیری شاعرانه از توحید                     
روح توحید در شاهنامه                                              
فردوسی، شاعر مبلّغ توحید                                         
توحید اسماء و صفات در باور فردوسی                           
توحید از دیدگاه ناصرخسرو                                        
یگانگى خداوند                                                      
ابداع جهان در بیان ناصر خسرو                                   
پیامبران                                                                
وحى                                                                  
امامت و تأویل                                                       
معاد                                                                   
توحید از دیدگاه ابوسعید                                            
عدل                                                                   
عدل (داد) از نظر فردوسی                                         
عدل از دیدگاه ناصر خسرو                                         
رؤیت خدا                                                             
عدل ازدیدگاه ابوسعید                                               
نبوّت                                                                  
امامت                                                                 
امامت از دیدگاه ناصرخسرو                                        
کسائی                                                                 
معاد                                                                   
کسایی                                                                 
نتیجه گیری بحث اصول دین                                       
روزه                                                                   
خمس                                                                 
زکات                                                                 
حجّ                                                                     
جهاد                                                                  
تولّی                                                                   
تبرّی                                                                  
نتیجه بحث فروع دین                                               
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ نتیجه گیری                                                     
5-2 پیشنهادها                                                       
5-3 محدودیت ها                                                   
فهرست منابع و ماخذ                                               

دانلود فایل

درباره‌ی manager

حتما ببینید

پایان نامه میزان رضایتمندی زنان خانه دار و شاغل از زندگی زناشویی

پایان نامه میزان رضایتمندی زنان خانه دار و شاغل از زندگی زناشویی بیان مسأله:خانواده واحد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *