خانه / ادبیات / پایان نامه تجلی عشق در ویس و رامین فخرالدّین اسعد گرگانی و لیلی و مجنون

پایان نامه تجلی عشق در ویس و رامین فخرالدّین اسعد گرگانی و لیلی و مجنون

پایان نامه تجلی عشق در ویس و رامین فخرالدّین اسعد گرگانی و لیلی و مجنون

پایان-نامه-تجلی-عشق-در-ویس-و-رامین-فخرالدّین-اسعد-گرگانی-و-لیلی-و-مجنون

چکیده:
این پایان‌نامه با عنوان مقایسه‌ی عشق در «منظومه‌های ویس و رامین فخرالدّین اسعد گرگانی و لیلی و مجنون نظامی گنجوی» بر آن است تا جایگاه عشق را در این دو داستان عاشقانه بررسی نماید. چون داستان ویس و رامین بر مبنای فرهنگ ایران پیش از اسلام و مربوط به دورۀ اشکانی است طبعاً موضوع عشق و ازدواج در آن به گونه‌ای نامتجانس با دورۀ اسلامی پرداخته شده و از آنجا که عشق و ازدواج در منظومۀ لیلی و مجنون مربوط به جغرافیا و فرهنگ عربی است به گونه‌ای دیگر روایت شده است. بنابراین، نگارنده ابتدا اقسام عشق را مورد بررسی قرار داده پس از معرّفی احوال آثار و اندیشه‌های دو شاعر نامدار، چکیده ای از دو داستان را نقل کرده است. سپس به شیوه‌های داستان پردازی و تحلیل شخصیّت‌های این دو داستان‌ پرداخته است. وجوه شباهت و تفاوت در هر دو داستان در بیان حالات عشق و عاشقی و کیفیّت دلدادگی شخصیّت‌های داستان باز نموده شده و از آغاز عشق‌ورزی آنان، کشمکش‌ها، هجران و وصال، آرمان ها، شکست و پیروزی و فراز و نشیب‌هایی که در راه دشوار عشق برای آنان رخ داده است تا مرگ شخصیّت‌ها به تصویر کشیده شده است. و سرانجام تحوّل داستان نویسی و بازخوانی داستان‌های کهن در دورۀ اسلامی، تبیین گردیده است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اوّل: کلّيّات
۱-۱ بیان مسأله           
الف) شرح ابعاد مساله                
ب) پرسش اصلی       
ج) پرسش‌های فرعی 
1-2 پیشینه تحقیق       
1-3 اهداف تحقیق     
الف) اهداف کلی      
ب) اهداف جزئی      
1-4 فرضیه‌های تحقیق                
1-5 اهمّیّت و ضرورت تحقیق    
1-6 روش کار          
فصل دوم
۲-۱ بخش اوّل: نگاهی به زندگی و احوال فخرالدّین اسعد گرگانی                
2-1-1 چند نکته درباره¬ی ویس و رامین   
2-1-2 متن اصلی داستان ویس و رامین       
2-1-3 تأمّلی در منظومه¬ی ویس و رامین   
2-1-4 ویس و رامین و تریستان و ایزوت    
2-1-5 چکیده¬‎ی داستان          
2-1-6 ویس و رامین چگونه داستانی است؟                
 2-1-7 شخصیّت¬های داستان   
2-1-8 ويژگيهاي سبکي منظومه ویس و رامین             
2-1-9 آغاز دلدادگی               
2-1-10 رسیدن شاه موبد به مرو، و برپایی جشن عروسی              
2-1-11 به غایت رسیدن عشق رامین به ویس و یاری خواستن از دایه            
2-1-12 دیدار ویس و رامین      
2-1-13 پاسخ ویس به رامین      
2-1-14 آگاه شدن شاه موبد از کار ویس و رامین       
2-1-15 خشمگین شدن شاه موبد از سخنان ویس         
2-1-16 آگاه شدن موبد از رفتن رامین نزد ویس         
2-1-17 رفتن موبد به آتشگاه و گریختن ویس و رامین به ری       
2-1-18 جستجوی شاه برای یافتن ویس      
2-1-19 نصیحت کردن به گوی، رامین را   
2-1-20 رفتن رامین به گوراب و عاشق شدن بر گل     
2-1-21 بیمار شدن ویس از فراق رامین      
2-1-22 عنوان نامه‌ها  
2-1-23 سیر شدن رامین از گل  
2-1-24 پاسخ دادن رامین به نامه‎ی ویس    
2-1-25 پاسخ دادن ویس به نامه‎ی رامین    
2-1-26 رسیدن رامین به مرو و برخورد ویس با او       
2-1-27 آگاه شدن موبد از گنج بردن رامین و ویس    
2-1-28 فرجام کار شاه موبد      
2-1-29 نشستن رامین بر تخت شاهی و زندگی خوش او با ویس   
2-1-30 انجام کار ویس و رامین                
2-2 بخش دوم: نگاهی به زندگی، احوال و آثار نظامی 
2-2-1 زادگاه نظامی 
2-2-2 تاریخ تولّد نظامی            
2-2-3 تاریخ وفات و مدفن نظامی             
2-2-4 معرّفی آثار    
2-2-4-1 مخزن ‎الاسرار            
2-2-4-2 خسرو و شیرین     
2-2-4-3 لیلی و مجنون              
2-2-4-4 هفت پیکر  
2-2-4-5 اسکندرنامه 
2-2-4-6 دیوان اشعار              
2-2-5 عاشقانه¬های نظامی      
2-2-5-1 توصیف در عاشقانه¬های نظامی
۲-۲-۶ توصیف جمال لیلی        
2-2-7 توصیف مجنون              
2-2-8 سبک خن نظامی         
2-2-9 شخصیّت¬های داستان    
2-2-10 چکیده‎ی داستان لیلی و مجنون      
2-2-11 آغاز دلدادگی            
2-2-12 خواستاری پدر مجنون لیلی را برای فرزند      
2-2-13 بردن پدر مجنون فرزند را به خانه¬ی کعبه     
2-2-14 احوال لیلی در دوری از مجنون     
2-2-15 رسیدن نوفل به مجنون   
2-2-16 دادن پدر لیلی دختر را به ابن¬سلام              
2-2-17 رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند     
2-2-18 کیفیت وصال لیلی و مجنون          
2-2-19 صفت خزان و وفات لیلی             
2-2-20 خبر یافتن مجنون از وفات لیلی      
2-2-21 وفات مجنون بر سر قبر لیلی           
2-3 بخش سوم: ادبیّات غنایی   
2-3-1 منشأ ادب غنایی              
2-3-2 سبک ادب غنایی          
2-4 بخش چهارم: عشق            
2-4-1  اهمّیّت عشق 
2-4-2 اقسام عشق    
2-4-3 عوامل پیدایش عشق       
2-4-4 تاثیر عشق بر آفرینش جهان  و انسان
۲-۴-۵ تأثیر عشق بر شخصیّت انسان           
2-4-6 عقل و عشق  
2-4-7 عرفان           
2-4-8  تحلیل دو منظومه‌ی ویس و رامین و لیلی و مجنون           
2-5 بخش پنجم: وجوه اختلاف و اشتراک در عشق    
فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۳-۱ نتیجه‎گیری        
3-2 پیشنهادها           
3-3 محدودیّت‌ها      
فهرست منابع و مآخذ

دانلود فایل

درباره‌ی manager

حتما ببینید

پایان نامه شاعران سبك خراساني و اشعار مذهبی

پایان نامه شاعران سبك خراساني و اشعار مذهبی چکیده:با توجه به میراث گران‌سنگ شعر فارسی، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *