خانه / ادبیات / پایان نامه بررسي مسائل اجتماعي شاعران در سبك خراسانی

پایان نامه بررسي مسائل اجتماعي شاعران در سبك خراسانی

پایان نامه بررسي مسائل اجتماعي شاعران در سبك خراسانی

پایان-نامه-بررسي-مسائل-اجتماعي-شاعران-در-سبك-خراسانی

چكيده :
در اين تحقيق ضمن بررسي اوضاع اجتماعي و سياسي حوزه‌ي زيست محيط شاعران سبك خراساني، شمايي از زندگي فردي و اجتماعي شاعران مطرح اين سبك ارايه شده است. سپس به بررسي روابط شاعران با دربار و شاعران با مردم وهمچنين ارتباط صميمي يا خصمانه ي آنان با هم، پرداخته شده است.هدف كلي دراين تحقيق، بررسي روابط فردي و اجتماعي شاعران در سبك خراسانی و تاثير آن در ادبيات آن دوره، بود كه در پايان تحقيق روشن شد كه ارتباط شاعران باهم موجب رونق شعر به ويژه برخي از موضوعات مثل مدح ، هجو وهزل گرديده است. پژوهشگر دراين تحقيق از روش كتابخانه اي بهره برده است.اين تحقيق شامل سه فصل به شرح زير است: در فصل اول پژوهشگر شعر و شاعري  را به شكلي روشن و مستند تعريف و شرح نموده است درفصل دوم به ويژگي هاي ادبي و تاريخي و زباني سبك خراساني را شرح داده است و نهايتا در فصل سوم به روابط فردي و اجتماعي شاعران پرداخته است.
فهرست مطالب:
مقدمه    
كليات تحقیق    
بيان مسأله   
اهميت و ضرورت تحقيق   
اهداف تحقيق   
پرسش هاي تحقيق   
فرضيه‌هاي پژوهش   
پيشينه ي تحقيق   
روش تحقیق   
شيوه اجراي تحقيق و گردآوري اطلاعات    
قلمرو تحقيق   
فصل اول : شعر و شاعري
شعر چيست؟ شاعركيست؟   
رسالت شاعر   
فصل دوم سبک خراسانی
بخش اول: سبك و عوامل موثر برآن    
سبك چيست   
عوامل موثر برسبك ادبي   
تأثير اجتماع برايجاد سبك   
عنوان ارتباط سبک با فرهنگ جامعه     
رابطه‌ی شاعران با مخاطبان     
تأثیر حرفه‌ی شاعر در شیوه‌ی بیان وی    
تأثیر موضوع سخن شاعر در بیان او   
تأثیر محیط شاعر در شعر او   
صاحب سبک    
سبک دوره‌ای   
بخش دوم: خاستگاه و بنيان سبك خراساني    
سبك خراساني يا تركستاني   
آشنايي با سبك خراساني يا تركستاني    
بنيان گذار سبك خراساني   
ریشه و خواستگاه های سبک خراسانی   
بخش سوم: ويژگي هاي سبك خراساني   
عناصر طبيعت در صور خيال در سبک خراسانی   
عوامل موثر برايجاد سبك خراساني   
خرد گرايي   
وجود تعادل در شعر سبك خراساني    
شادي و نشاط در شعر سبك خراساني   
ويژگي هاي ادبي سبك خراساني   
دبستان سبك خراساني   
مختصات سبك خراساني   
مختصات سبك خراساني به تفكيك دوره هاي حكومتي   
بخش چهارم: ویژگی های ادبی سبک خراسانی ويژگي هاي ادبي سبك خراساني   
آرايه هاي ادبي   
قالب هاي ادبي   
غزل در سبك خراساني   
معشوق مذكر در سبك خراساني   
عناصر بياني در سبك خراساني   
دامنه هاي سبك خراساني   
بخش پنجم: شاعران سبك خراساني   
شاعران نامبردار     
معنا داري زنگي در شعر دوشاعر سبك خراساني   
اوضاع و احوال اجتماعي عصر سبك خراساني   
فصل سوم : روابط فردي و اجتماعي شاعران سبك خراساني
مروري برزندگي شاعران   
حنظله بادغيسي   
رودكي   
رابعه قزداري    
فردوسي   
كسايي   
عنصري   
فرخي سيستاني   
عيوقي   
دقيقي   
ابوالفرج روني   
شهيد بلخي   
ابوالمويد بلخي   
بابا طاهر   
عسجدي    
ابو السعيد ابي الخير   
عماره مروزي   
فخرالدين اسد گرگاني   
غضايري رازي   
منوچهري   
عمر خيام   
مسعود سعد سلمان   
قطران تبريزي   
ناصر خسرو   
معزي   
اديب صابر   
سوزني سمرقندي   
انوري   
اثير اخسيكتي   
نتيجه گيري و پيشنهادها
منابع و مآخذ

دانلود فایل

درباره‌ی manager

حتما ببینید

پایان نامه شاعران سبك خراساني و اشعار مذهبی

پایان نامه شاعران سبك خراساني و اشعار مذهبی چکیده:با توجه به میراث گران‌سنگ شعر فارسی، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *