توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت نقد معماری مدرن ۱۸ اسلاید

 

فهرست مطالب:

شروع مدرنیته
نقد مدرنیزم
نقد معماری مدرن
پرنس چارلز
تکنولوژی و تاثیرات آن در معماری
جان راسکین
ویلیام موریس
نهضت های موثر در پیدایش مدرنیسم در معماری
هنر و تولیدات صنعتی در انگلستان
نهضت هنر نو در بلژیک و سایر نقاط اروپا
اتو واگنر و مکتب معماری وین
آدولف لوس، مدافع بی امان مدرنیسم
نهضت های هنری و معماری موثر در گرایش های امروز
کوبیسم
فوتوریسم
کنستروکتیویسم
دستیل
اهمیت دستیل
اکسپرسیونیسم و گرایش های شخصی دیگر