توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت موزه میلواکی ۳۰ اسلاید

 

فهرست مطالب:

معرفی پروژه 
فضاهای موزه 
المان هاي طراحی کالاتراوا
ورودی اصلی
فرم کار 
ایده اولیه کالاتراوا
مصالح مورد  استفاده
شیشه های کنج دار ومواج
کاربرد فلز 
لکه گذاری
مسیر های حرکتی
دیاگرام ۱
دیاگرام۲
نور پردازی
 فضای داخلی
منابع