توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت مقایسه بنای قدیمی عطاردی شاهرود با بنای جدید ۲۲ اسلاید

 

فهرست مطالب: 

مقدمه
ويژگي هاي كلي بنا 
دالان ورودی 
حياط بيروني 
حياط اندروني 
انبار مواد غذايي 
نماسازي
موارداستفاده از خشت واجر در اين بنا
موارد استفاده ازچوب 
انواع ملات به كار رفته در بنا
كاه وگل 
ملات گچ 
ویژگی های یک بنای جدید
مقایسه
مواد و مصالح
مصالح در دوره هاي مياني قاجار
تغيير در ساخت و ساز بناهاي جديد در دوره قاجار 
تلفيق سبك معماري كهن ايران و معماري مدرن 
شكل خاص معماري در دوره پهلوي دوم
استفاده از مواد و مصالح جديد و به ويژه سيمان