توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت معماری پاکستان ۳۸ اسلاید

 

پاکستان مرکب از دو کلمه فارسی پاک وستان به معنی سرزمین پاک است.پاکستان در جنوب غربی آسیا می باشد که از نظر جغرافیایی بین خاورمیانه وسایر قسمتهای آسیا قرار دارد.این کشور در ضلع غربی شبه قاره هند واقع شده است.

با آنکه رود سند،رود بزرگ غرب این شبه قاره نام تاریخیهند را به منطقه مذبور داده،بیشتر مسیر آن هم اینک در پاکستان است.سند در پایان،نزدیک دهانه خلیج فارس جایی که نفتکشها در رفت وآمدند به دریای عمان می ریزد