توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت معماری ایلخانی ۹۰ اسلاید

 

بخشی از مطلب: 

آثار ساختمانی دوره ی ایلخانان مرحله ای از تاریخ پیوسته معماری اسلامی ایران است اشکال   ( فرمهای ) دوره های قبل و خصوصیات طرح و جزئیات آنها را منعکس می کند .
در ایران سبک معماری راه تحول مستقیم و منطقی را طی کرد ولی بر خلاف سبک معماری دوران قرون وسطای اروپا ، نتوانست راهی برای هدایت کوششها به طرف تلفیق تدریجی شکلها ( فرمها ) پیدا کند . در ایران انعکاس نیروی محرکه قوی یا شوقی که نسل بعد از نسل ادامه یابد ، دیده نمی شود در چنین شکلی از تحول سبک ، کوچکترین و جزئی ترین شکل و ساختمان آزموده می شود و سپس یا طرد می شود و یا مجدداً به طریق زیباتری مورد استفاده واقع می گردد ، به نظر می رسد که در ایران نیروهای متشکله سبک معماری سالیان دراز راکد مانده اند ، تا اینکه در یک دوره ی رشد و رفاه اقتصادی شروع به رشد کرده اند ولی سرعت کافی برای هماهنگی با پیشرفتهای زمان را نداشته است مثلاً بر جسته ترین آثار معماری هر دوره اغلب در موقعی ساخته شده اندکه قدرت سیاسی وضع اقتصادی درحال انحطاط بوده است نمو نه های این مطلب در دوره های ساسانیان و مجدداً در دوره های سلجوقیان آشکار است .