توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت مرکز جی پل گتی لس آنجلس کالیفرنیا ۳۶ اسلاید

 

فهرست مطالب:

مشخصات کلی: 
شبكه هاي سازماني 
موزه پل گتي 
منظری دیگر از مجموعه گتی از شب لس آنجلس
شب لس آنجلس دید از مرکز گتی در ارتفاعی حدود ۷۵ متر
پانوراما با منظری از شهر لس آنجلس
منظری از جاده اصلی و ورودی مجموعه 
باغ کاکتوس و منظر جنوبی مجموعه
کاهش حسی وبصری طول مسیر با استفاده از فریمها
باغ مرکزی
لابی ساختمان اصلی موزه 
حیاط مرکزی موزه 
شاخصه ورودی موزه از مرکز فرهنگ وهنر نمونه ای از احجام ایستا و استوار 
مرکز تاریخ فرهنگ و هنر دید از موزه
مرکز تاریخ فرهنگ و هنر باستان
رمپ دسترسی به مرکز تاریخ فرهنگ وهنر
ساختمان اصلی موزه دید از محور منتهی به باغ مرکزی
ساختمان موزه دسترسی اصلی از ورودی مجموعه 
نمایی ازرستوران با جدار شیشه ای و سایبان نیمه باز
رستوران با دید رو به منظر طبیعی واقیانوس
ورودی سالن کنفرانس
” اتوبوس برقی ”  تنها وسیله نقلیه ای که وارد مجموعه میشود
ایستگاه تراموا در ورودی مجموعه
شبکه های ساختاری بر اساس محورهای کالبدی
محورهای اصلی با زاویه تقاطع ۵/۲۲ درجه
آرایش احجام در امتداد محورهای کالبدی
مرکز گتی در ارتفاعی ۷۵متر بالاتر از جاده اصلی
انحراف مسیر از جاده اصلی(۵/۲۲درجه )
موقعیت کلی سایت نسبت به خیابان اصلی
مناظر طبیعی و مصنوع مجاور سایت