توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت مدرسه باوهاس ۱۳ اسلاید

 

فهرست مطالب:

تاریخچه مدرسه باوهاس
وحدت در تنوع
متن سیاسی
باوهاوس و مدرنیزاسیون آلمان تاریخچه باوهاوس
تاثیرات
منابع