توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت مجتمع تجاري الماس شرق ۳۶ اسلاید

 

فهرست مطالب: 

موقعیت پروژه
مساحت زمین
سطح زیر بنای پروژه 
سطح محوطه و فضای باز پروژه
مشخصات بنا و واحدهای تجاری
تاسیسات برودتی وحرارتی
پارکینگ
نوع نما سازی و پوشش سقف
نوع سازه
مدت زمان اجرا
مشخصات کالبدی
تعداد طبقات 
تجهیزات ساختمانی
تاسیسات ساختمانی
فضاهای جانبی
ویژگیهای پروژه
سقف تختی
سقف تختی
تاسیسات مکانیکی
نورپردازی
منابع و مآخذ