توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت عمل آوری بتن ۲۲ اسلاید

 

فهرست مطالب:

مفاهيم
اهداف عمل آوري
نتيجة عمل آوري
بلوغ يا رسيدن بتن
انواع عوامل نامطلوب خارجي، از نظر محافظت بتن
تبعات منفي عمل آوري نکردن يا عمل آوري ناکافي
عوامل مؤثر بر انتخاب روشهاي عمل آوري
روشهاي عمل آوري
عوامل مؤثر بر مدت زمان عمل آوري
مدت زمان عمل آوري