توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت سیستم تعیین موقعیت جهانی GIS در ۲۱ اسلاید

 

فهرست مطالب

مراحل پیشرفت ناوبری
ساختار سیستم تعیین موقعیت جهانی
GPSچیست ؟ 
تاریخچه شکل گیری
بخش فضایی
بخش کنترل زمینی
بخش کاربری
خطای S.A (Selective availability)
انواع سطوح مبنا در اندازه گیری ارتفاع
مزایا:
محدودیتها
عملکرد GPS
استفاده نظامی
استفاده غیره نظامی
الف- کاربرد های زمینی
ب- کاربرد های دریائی
ج- کاربردهای هوائی
سیستمهای تعیین موقعیت جهانی دیگر
سیستمهای تعیین موقعیت جهانی دیگر