توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت رابطه GIS با تعادل هیدرولوژی ۳۸ اسلاید

 

فهرست مطالب

کاربرد GIS در هیدرولوژی
برآورد تغذیه آبهای زیرزمینی
بررسی سفره های آب زیرزمینی از دیدگاه جغرافیایی وفیزیکی
مدل طبقه بندی شده برای ارزیابی تعادل آبی خاک
تخمین تعادل آبهای زیرزمینی
توصیف ابزار GIS
در ابزار GIS
نقشه ها 
منو تعادل آب در ابزار GIS
کاربرد
کارایی منوهای ابزار 
منوی تعریف کاربردهای اراضی
نمونه ای از کارایی ابزار GIS
اطلاعات ثبت شده از نقشه توسط ابزار GIS
دلایل اصلی استفاده از ابزار GIS
فواید استفاده از GIS
نتیجه گیری