توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت دانه های سنگی ۲۲ اسلاید

 

فهرست مطالب

مصالح سنگی
دانه هاي سنگي
ویژگی دانه ها
چسبندگي سنگدانه ها 
مقاومت سنگدانه ها
طاقت
شکل و بافت سطحي و ظاهري دانه ها 
خواص حرارتی 
شکل و بافت سطحي و ظاهري دانه ها 
خواص حرارتی 
اطلاعات لازم براي دانه ها
رطوبت سطحی و جذب آب دانه ها
مواد مضر سنگ دانه ها
ناخالصی های مواد آلی
ناخالصیهای نمکی