توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت خلاصه ترسیم سه نمای احجام ۳۲ اسلاید

 

فهرست مطالب 

ترسیم سه نمای احجام
تصویر کردن
نما از بالا  (دیدازسر)
نما از روبرو (دیدازمقابل)
نمای جانبی(دیدازچپ)
ترسیم نمای بالا
ترسیم نمای روبرو
ترسیم نمای جانبی
خطوط ندید