توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت تراکم در بتن ۳۴ اسلاید

 

فهرست:

معنای تراکم در بتن 
انواع کلي روشهاي تراکم
عوامل مؤثر بر انتخاب روش تراکم
ميله کوبي
وزنه کوبي بر روي بتن
بيل زني
دستگاههاي مبتني بر نيروي گريز از مرکز
دستگاههاي با کوبندة موتوري (Power Tampers)
ميزهاي سقوط کننده يا ميزهاي سقوط يا ميزهاي ضربه زن (Drop Tables)
ويبراتورها يا دستگاههاي لرزاننده
ويبره هاي دروني يا داخلي يا غوطه ور يا حجمي
ويبره هاي قالب يا ارتعاشگرهاي قالب
ويبراتورهاي سطحي
ميزهاي لرزان يا ميزهاي ويبره