توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل گنبد جبلیه کرمان

 

از تاریخ بنا و دلایل ساخت این گنبد مطلبی ذکر نشده است. ایرانیان معتقدند که این مکان آتشکده یا مقبره یکی از زرتشتیان بوده و برخی نیز اعتقاده دارند که مزار سید محمد تباشیری است. ولی این مطلب اخیر در برخی نقاط تکذیب شده است. پژوهشگران اروپایی این گنبد را متعلق به دوره سلجوقیان می دانند….

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • تاریخچه بنا
  • معماری گنبد
  • مصالح و ساختار
  • کتیبه های کشف
  • بررسی گنبد
  • تزیینات بنا
  • و…