توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل کاروانسرای حسینخانی همدان

 

این کاروانسرا از نوع کاروان سراهای درون شهری است که قاعدتا زمانی به بازار شهر متصل بوده و اکنون از آن جدا افتاده است. این جدایی از ارزش اقتصادی آن کاسته و لذا از دست طمع سودجویان مصون مانده و کمتر دستخوش تصرف شده است….

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • ویژگی های طراحی
  • برسی نما
  • بررسی حجره ها
  • ورودی صحن 
  • پلان
  • و…