توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل کاروانسراهای میرپنج و آقا کاشان

 

رابطه این کاروانسرا با خارج از بازار از طریق کاروان سرا دیگری در جنوب آن ، کاروانسرای آقا برقرار شده است. از تفاوت امتداد محورها و کیفیت اتصال این دو کاروان سرا پیداست که این دو را باهم طراحی و احداث نکرده اند و به نظر می رسد که کاروانسرای آقا بر کاروانسرای دیگر مقدم بوده باشد…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • قدمت
  • تاریخچه
  • بررسی حجره ها
  • تزیینات
  • پلان
  • نما
  • بررسی نما
  • ویژگی های معماری
  • و…