توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه شاهپوری شیراز به همراه نقشه های اتوکد

 

در شهر زیبای شیراز خیابان انوری روبروی خیابان اهلی بنایی بسیار زیبا از دوران پهلوی به جای مانده است. این اثر زیبا از سالهای ۱۳۱۰تا ۱۳۱۵ توسط معمار معروف شیراز ابوالقاسم مهندسی برای عبدالصاحب شاهپوری که یکی از تاجران بزرگ کازرونی بوده است بنا شده است.

فایل  پاورپوینت در۸۶ صفحه به معرفی و تحلیل و بررسی بنای زیبای شاهپوری در شهر شیراز می پردازد. فصل بندی این پروژه را در زیر مشاهده میفرمایید:

فصل اول:۱- معماری بافت شهر ۲-موقعیت مکانی بنا۳-پیشینه تاریخی بنا۴-شناخت کالبدی بنا

 

فصل دوم:۱-سیر تحولی بنا۲-رواب فضایی۳-محوربندی فضایی۴-محورتقارن۵-درونگرایی و برونگرایی۶-نسبت پر وخالی۷-هندسه و تناسب

فصل سوم:۱- شناخت مصالح ایرانی ۲-انواع مصالح به کار رفته در بنا ۳-بررسی تحلیلی مصالح ۴-آرایه و تزیینات

فایل مورد نظر قابل ویرایش می باشد.