توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ویلا شمس ساوه

 

ویلا شمس در یک زمین کشاورزی در نزدیکی ساوه قرار گرفته است. ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی منطقه طراحان را به سمت استفاده از الگوی معماری کوشک باغ های ایرانی ترغیب کرد. یکی از چالش های پروژه فراهم نمودن شرایط آسایش در دل کویر بود…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی های طراحی
  • ارتباط فضای بیرون و درون
  • نورگیریساختمان
  • راهکارهای اقلیمی
  • و…