توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل منزل تراس دار سنگاپور

 

منزل تراس دار در سنگاپور برای یک خانواده ای که در طول چهل سال و در چند نسل در این خیابان زندگی می کرده اند بازسازی شد.این خانواده برای بازسازی منزلشان و ایجاد تغییرات اساسی در آن تصمیم گرفتند یکی از خواسته هایشان وجود مکان خصوصی امن در مقابل ساختمان های بلند همسایه …

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی های طراحی
  • پلان طبقات
  • مقطع
  • و…