توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل معماری مسجد امام اصفهان

 

کتیبه ایوان غربی مسجد دارای تاریخ ۱۰۴۰ و در اصلی مسجد مورخ به سال ۱۰۴۶ می باشد. چندین کتیبه در قسمتهای مختلف شامل محراب شبستان شمال غربی بنا، ایوان جنوبی مدرسه ناصری و محراب این ایوان همگی تاریخ ۱۰۷۷ دارند. در داخل محراب مذکور کتیبه دیگری با تاریخ ۱۰۹۵ نیز وجود دارد. در کتیبه سردر مدرسه سلیمانیه سال ۱۰۷۸ می باشد . در محراب شبستان جنوب غربی یادبودی به تاریخ ۱۱۲۷ دیده می شود…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • تاریخ ساخت
  • بانی
  • معمار بنا و کاشیکاری ها
  • تاریخچه بنا
  • تزیینات بنا
  • پلان
  • حجم سه بعدی
  • نما
  • و…