توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل معماری مسجد آقانور اصفهان – نورالدین محمد اصفهانی

 

بانی مسجد در کتیبه سردر آن ، نورالدین محمد اصفهان معرفی شده است و الحاقات بعدی آن به هزینه محمد ابراهیم قزوینی صورت گرفته است. نام خطاطایی چون محمدرضا امامی ، میرزا نورا و محمد باقر شیرازی در کتیبه های مسجد دیده می شود….

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • معمار
  • بانی مسجد
  • سیر تحول بنا
  • پلان 
  • حجم سه بعدی
  • نماها
  • و……