توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مسجد سرخی (سفره چی) اصفهان

 

مسجد سرخی از بناهای دوران سلطنت شاه عباش اول صفوی می باشد و در زمان شاه سلطان حسین سنگابی در جلوخان آن نصب شده است. قسمتهای از شبستان غربی بنا در دهه های اخیر با اسکلت فلزی بازسازی شده است…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • کتیبه های تاریخی
  • بانی و سازندگان بنا
  • سیر تحول بنا
  • پلان طبقات
  • نماها
  • و….