توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مسجد رحیم خان اصفهان

 

این مسجد بعد از مسجد سید بزرگترین مسجد اصفهان است و در واقع می توان آن را پنجمین مسجد بزرگ و با شکوه اصفهان دانست که در ابتدا محله نوی شیرازی ها و متصل به محله دربکوشک قرار گرفته است….

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • موقعیت
 • معرفی بانی
 • ویژگی های طراحی
 • بررسی شبستان ها
 • بررسی گنبد
 • تزیینات مسجد
 • بررسی ایوان شرقی
 • بررسی دالان ها
 • بررسی سردر
 • بررسی ایوان جنوبی
 • پلان طبقات
 • نماها
 • مقطع
 • حجم سه بعدی مسجد
 • و…