توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مسجد جارچی اصفهان

 

مسجد جارچی در بازار بزرگ اصفهان (بازار قیصریه) واقع شده و داخل آن تزیینات کاشی کاری معرق به کار رفته است. کتیبه ی سر در آن نام شاه عباس اول و ملک سلطان جارچی باشی را که بانی ساختمان مسجد بود در بر دارد و در سال ۱۰۱۹ ه ق در آن ذکر شده است…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • بانی مسجد
  • ویژگی های طراحی
  • بررسی کاشی کاری
  • مصالح 
  • بررسی ورودی 
  • و…