توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگی Beigang تایوان

 

شهر Beigang مرکزیت پرستش Mazu الهه چینی دریاها در تایوان است. بنا بر این مرکز فرهنگی Beigang برای اهمیت این موضوع و محیط پیرامونی آن به جهت ارتقای ارزش و جایگاه این مجتمع فرهنگی و تعریف این مجموعه در بستر بدون برنامه ریزی این شهرستان طراحی و اجرا گردید….

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی سایت
  • ریزفضاها
  • بررسی نما
  • پلان طبقات
  • مقطع
  • و…