توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مرکز تجارت جهانی Hangzhou چین

 

با دگرگونی های تاریخی بخش Hangzhou  و تبدیل ساختمان های جدید این بخش به ساختمان های مدرن، مرکز تجارت جهانی Hangzhou به بخش مهم و اصلی در مرکز شهر بدل شده است. مرکز اداری، تجاری، با امکانات تفریحی و خدماتی جهت ایجاد یک حجم پیچیده تجاری ….

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ریزفضاها
  • بررسی فرم
  • ویژگی های طراحی
  • سایت پلان
  • و…