توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مرکز بهداشتی و درمانی پارس بندرعباس

 

مرکز درمانی پارس بندر عباس براساس رابطه متقابل مردم و طبیعت طراحی شده است و در اینجاست که معماری با فضای شفابخش نقش مهمی را در درمان بیماران ایفا می کند. با در نظر گرفتن تحققیقات پزشکی ، مالی و زیست محیطی ، فضای این مرکز شامل بیمارستانی با ۲۵۰ تخت ، یک هتل، یک موسسه سرطان، یک مرکز توان بخشی…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • گروه طراحی
 • مساحت
 • موقعیت
 • ویژگی های طراحی
 • ریزفضاها
 • سلسله مراتب طرح
 • بهره گیری از معماری بومی
 • بررسی نما
 • نورگیری ساختمان
 • مصالح وساختار
 • نما
 • و…