توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مدرسه ابتدایی Clearview ، معماری پایدار

 

هدف از فرایند طراحی مدرسه Clearviweهماهنگی بین محیط فیزیکی مدرسه و محیط یادگیری و جامعه می باشد. در نتیجه اولویت های طرح شامل استفاده حداکثری از روشنایی طبیعی و نور روز، به حداقل رساندن منابع تجدید ناپذیر و کاهش استفاده از انرژی بوده است…..

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • موقعیت
  • مساحت
  • هدف طراحی
  • پلان طبقات
  • ویژگی های معماری پایدار
  • و….