توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل طراحی داخلی شرکت فیلم و رسانه

 

این فضا یک محیط کار اداری است که از تغییر کاربری یک کارخانه بتن سازی به وجود آمده است. این شرکت فیلم و رسانه از قسمت های مختلفی به وجود آمده است. این شرکت فیلم و رسانه از قسمت های مختلفی همانند دفاتر مستقل ، اتاق ملاقات…

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ریزفضاها
  • نورگیری ساختمان
  • پلان طبقات
  • و…